Genel Müdür'ün Mesajı

Değerli Paydaşlarımız;

Madencilik sektörünün öncü kuruluşu olan Maden İşleri Genel Müdürlüğü’ nde (MİGEM), iş akışını hızlandırıcı, etkin bilgi ulaşımı ve paylaşımı, iş güvenliği açısından proaktif bir çalışma mantığını temel alan,  yeni bir gelişim ve dönüşüm süreci içerisinde bulunuyoruz.

Milli Enerji ve Milli Maden Politikası çerçevesinde, ekonomimizin önemli kilometre taşlarından biri olan madencilik sektörünün, dünya standartlarında bir yapıya kavuşturularak güçlendirilmesi ve GSYİH içerisindeki sektör payının yükseltilmesi temel hedeflerimizdir. Bu hedeflere ulaşmak için çevre duyarlılığını kendine düstur edinmiş bir anlayışla çalışmalarımızı var gücümüzle sürdürüyoruz.

Bu bağlamda; MİGEM’ in organizasyon yapısında ve hizmet anlayışında performansı, şeffaflığı, adaleti ve güvenliği esas alan bir sistemin kurulmasını temin etmek için hızlı bir dönüşüm süreci başlattık. 2017 Eylül ayı sonu itibariyle MİGEM’ de bekleyen yaklaşık 24.000 iş ve işlemi sıfıra indirdik ve günlük iş akışına geçtik. Bu çalışmalara istinaden iş akışlarını daha da hızlandıracak olan E-Maden Projesi ni 27 Temmuz 2017 itibariyle başlattık ve 2018 yılı sonuna kadar tamamıyla devreye almayı planlıyoruz.

Madencilik politikalarının en kritik adımlardan biri olan Türkiye Yerbilimleri Veri ve Karot Bilgi Bankası’ nın (TÜVEK) yasal sürecini 21 Temmuz 2017 tarihi itibariyle yönetmeliği devreye alarak hayata geçirdik. Sektörün kurumsallaşması adına ve uzun vadeli yatırımlara finansman sağlanması ile ilgili mali çalışmaların en kritik noktasından biri olan Ulusal Maden Kaynak ve Rezerv Raporlama Komisyonu'nu (UMREK) sektöre kazandırdık. UMREK’ in uluslararası çatı kuruluşu olan CRIRSCO’ ya üyelik çalışmalarımız hız kesmeden sürmektedir.

“İşletme güvenliği sağlanamamış madencilik faaliyetlerine sıfır tolerans” sloganı ile MİGEM bünyesinde yeni bir süreç başlattık. “Maden Sahalarında Risk Tasnifi” uygulamasını başlatarak maden ocaklarını işletme güvenliği açısından, barındırdığı tehlike büyüklüklerine göre “Mavi”, “Sarı” ve “Kırmızı” olmak üzere 3 gruba ayırdık ve risk büyüklüklerine göre sırasıyla yılda 1, 2 ve 4 kez denetlemeye başladık. Ayrıca çevre, sağlık ve rezerv güvenliği açılarından tehlike arz eden bazı grup maden sahalarının rehabilitasyonu için Maden Bölgeleri kurulmasına yönelik yasal düzenlemeleri tamamladık.

Yapılan yasal düzenlemeler ile önümüzdeki dönemde tesis ve uç ürün şartlı daha nitelikli maden sahası ihalelerinin yapılması sağlanarak ülkemizin hammadde tedariki dışarıya daha az bağımlı ve daha güvenli bir şekilde temin edil­miş olacaktır. Ayrıca özel sektörün madenlerimizi katma değeri yüksek uç ürünlere dönüştürecek yatırımlarının desteklenmesi­ne dönük tedbirler ve yeni iş modelleri geliştirilmektedir.

Sektörün ihtiyacı olan ve pozitif dönü­şümünü hızlandıracak her konuda, elimizden gelenin en iyisini yaptığımıza emin olabilirsiniz. Çünkü bize göre her işin başlangıcı eğitimden geçmektedir. Bu bağlamda, YTK ve Daimi Nezaretçi eğitimlerimizi başarıyla tamamladık. Ayrıca yeni dönemde müfredatının oluşturulmasına ilişkin çalışmaları süren MİGEM Akademi’ nin kamu ve özel sektörün madencilik alanındaki eğitim ihtiyacını karşılayacağına inanıyoruz. Bilhassa en üst seviye IT teknolojilerini kullanarak dünyada bir ilk olacak VR (sanal gerçeklik) tabanlı interaktif bir madencilik eğitim programı üzerinde çalıştığımızı da ifade etmek isterim.

Malum olduğu üzere madencilik faaliyetleri, çatı kuruluş pozisyonunda bulunan Genel Müdürlüğümüz dışında, birçok kamu kurum ve kuruluşu ile de ilişkilidir. Başta Orman ve Su işleri Bakanlığı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olmak üzere madencilik faaliyetleri ile ilişkili diğer tüm kamu paydaşlarımızın da içerisinde yer aldığı Maden Koordinasyon Kurulu’ nu oluşturmuş bulunmaktayız. Bu kurul ile sektörümüzün tüm sorunları, en üst seviyeden diğer kurumların dikkatine sunularak farkındalık oluşturulacaktır. Sektörle ilişkili tüm kurumların azami ölçüde desteğini alarak sorunların çözümüne katkı sağlamak, farkındalık sonucunun temel getirisidir. Madencilik sektörünün gelişiminin sürdürülebilirliğini temel alan ve birincisi 15 Ağustos 2017 tarihinde, ikincisi 13 Aralık 2017 tarihinde gerçekleştirilen Maden Koordinasyon Kurulu toplantılarında sorunlar ve sorunlara yönelik çözüm önerileri istişare edilmiştir. Maden Koordinasyon Kurulu 2018 yılında da çalışmalarını sürdürerek sektörümüzün gelişiminin kamu tarafından desteklenmesine katkı sağlamaya devam edecektir.

Madencilik alanında çatı kuruluş olma yapımızı güçlendirerek, inovasyon ve insan odaklı bir anlayışla Maden İşleri Genel Müdürlüğü’ nü sağlam adımlarla geleceğe taşıyoruz. UMREK, TÜVEK ve MİGEM Akademi gibi oluşumlar sektörün pozitif gelişimini, doğru ve güvenilir bilgi edinimini tesis edecektir. E-Maden projesi, VR (Sanal Gerçeklik) tabanlı interaktif eğitim programı, yeni ve daha kullanışlı web sitesi vb. çalışmalarımızla, modern çağın gereksinimlerini içinde barındıran yeni bir vizyon oluşturma çabalarımızın başarıyla sonuçlanması ülkemiz adına büyük bir kazanç olacaktır. Birçok değişime imza attığımız 2017 yılını geride bırakırken 2018 yılında daha fazla çalışmamız gerektiğinin bilincindeyiz.

Bu gelişim ve dönüşüm yolculuğumuzda desteklerini kuvvetle hissettiğimiz tüm paydaşlarımıza sonsuz teşekkürlerimi sunarken, 2018 yılın tüm madencilik sektörü ve milletimiz adına hayırlara vesile olmasını diliyorum.


Mithat CANSIZ
  Genel Müdür