Genel Müdür'ün Mesajı

Kıymetli Paydaşlarımız;

Madencilik sektörünün çatı kuruluşu Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nde yürütülmekte olan değişim ve dönüşüm programı hız kesmeden devam etmektedir. Bildiğiniz üzere Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından geniş bir vizyonla ortaya koyulan “Milli Enerji ve Maden Politikası” çerçevesinde, ekonomimizde önemli bir yer teşkil eden madencilik sektörünün dünya standartlarında bir yapıya kavuşmasını sağlamak ve Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYİH) içerisindeki payını arttırmak temel hedefimiz olmuştur. Ülkemiz, 2023 hedeflerine emin adımlarla ilerlerken, sektörümüzde atılması gereken tüm adımları dün olduğu gibi bugün de siz değerli paydaşlarımızla birlikte atacağız. Kurumumuzda devam eden çalışmaları, hızlı bir şekilde tamamlayacak ve kendimize yeni hedefler belirleyeceğiz. Bakanlığımızın üzerinde hassasiyetle durduğu Güvenli Madencilik, E-Maden, UMREK, TÜVEK ve diğer tüm projelerin planlandığı şekilde faaliyetlerine devam etmeleri için var gücümüzle çalışacağız. Nitelikli personelimizle, denetimlerimize devam ederek hedef denetim sayımıza inşallah yılsonunda ulaşmış olacağız.

Bildiğiniz üzere Cumhurbaşkanlığımız tarafından yayınlanan 703 sayılı KHK ile Maden İşleri Genel Müdürlüğü (MİGEM) ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (PİGEM) yeni bir yapı olan Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) adı altında birleştirilmiştir. Kurumlarımızın yeni bir çatı altında birleştirilmesi, sektörümüzün daha güçlü bir yapıya kavuşmasını sağlayacaktır. Bu bağlamda, öncelikle MAPEG’in yapılanma sürecini tamamlayarak ülkemizin madencilik ve petrol sektörünü, uluslararası standartlarda bir yapıya kavuşturacak, yeni gelişmeleri yakından takip ederek sektörün talepleri ve beklentileri doğrultusunda gerekli  düzenlemeleri en kısa sürede hayata geçireceğiz.

Yeni dönemde, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG), güçlü kurumsal yapısı, yenilikçi ve insan odaklı yönetim anlayışı ile sektörü hak ettiği seviyeye taşıyacaktır.Dr. Hasan Hüseyin ERDOĞAN
Genel Müdür V.