Genel Müdür'ün Mesajı

Değerli Paydaşlarımız;

Ülkemizdeki madenlerin ruhsatlandırılması ve işletilmesine yönelik faaliyetlerin işletme güvenliğine uygun olarak yürütülmesinin sağlanması, maden sahalarının yerinde denetimlerinin gerçekleştirilmesi ve madencilik faaliyetlerine ilişkin resmi verilerin kütüğünün tutulması gibi önemli görevleri yerine getirmekte olan Maden İşleri Genel Müdürlüğü (MİGEM), 2017 yılından bu yana hızlı bir gelişim ve dönüşüm süreci içerisindedir.


Milli Enerji ve Maden Politikası çerçevesinde, ekonomimizin önemli kilometre taşlarından biri olan madencilik sektörünün, dünya standartlarında bir yapıya kavuşturularak güçlendirilmesi ve GSYİH içerisindeki sektör payının yükseltilmesi temel hedeflerimizdir. Bu hedeflere ulaşmak için çevre duyarlılığını kendine düstur edinmiş bir anlayışla çalışmalarımızı var gücümüzle sürdürüyoruz.


Bu bağlamda; MİGEM’in organizasyon yapısında ve hizmet anlayışında performansı, şeffaflığı, adaleti ve güvenliği esas alan bir sistemin kurulmasını temin etmek için hızlı bir dönüşüm süreci başlattık. 2017 Eylül ayı sonu itibariyle MİGEM’de bekleyen iş ve işlemleri süratle sonuçlandırarak günlük iş akışına geçtik. Bu çalışmalara istinaden iş akışlarını daha da hızlandıracak olan E-Maden Projesini 27 Temmuz 2017 itibariyle başlattık ve 2018 yılı sonuna kadar tamamlayarak, 2019 yılı başında devreye almayı planlıyoruz.


MİGEM tarafından ruhsat sahiplerine yapılan bildirimler ve tebligatlar 22 Kasım 2017 tarihinden itibaren KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) sistemi ile gönderilmektedir. Bu çalışma ile bürokrasinin daha etkin ve hızlı işlemesine, kırtasiye kullanımının azaltılarak çevrenin korunmasına katkı sağlanması amaçlanmıştır.


Madencilik politikalarının en kritik adımlardan biri olan Türkiye Yerbilimleri Veri ve Karot Bilgi Bankası’nın (TÜVEK) yasal sürecini 21 Temmuz 2017 tarihi itibariyle yönetmeliği devreye alarak hayata geçirdik. Sektörün kurumsallaşması adına ve uzun vadeli yatırımlara finansman sağlanması ile ilgili mali çalışmaların en kritik noktasından biri olan Ulusal Maden Kaynak ve Rezerv Raporlama Komisyonu’nu (UMREK) sektöre kazandırdık. UMREK’in uluslararası çatı kuruluşu olan CRIRSCO’ya üyelik çalışmaları tamamlanarak, ülkemiz UMREK ile CRIRSCO’nun Avrasya’ da ilk, Dünyada 13. Üyesi oldu.


“İşletme güvenliği sağlanamamış madencilik faaliyetlerine sıfır tolerans” sloganı ile MİGEM bünyesinde yeni bir süreç başlattık. “Maden Sahalarında Risk Tasnifi” uygulamasını başlatarak maden ocaklarını işletme güvenliği açısından, barındırdığı tehlike büyüklüklerine göre “Mavi”, “Sarı” ve “Kırmızı” olmak üzere 3 gruba ayırdık ve risk büyüklüklerine göre sırasıyla yılda 1, 2 ve 4 kez denetlemeye başladık. Ayrıca çevre, sağlık ve rezerv güvenliği açılarından tehlike arz eden bazı grup maden sahalarının rehabilitasyonu için Maden Bölgeleri kurulmasına yönelik yasal düzenlemeleri tamamladık. Ve bunun ilk örneği olarak İstanbul, Sultangazi ilçesinde bulunan Cebeci Taş Ocakları’ndaki madenin “güvenli, çevre ile barışık, sürdürülebilir” kullanımını için 1 Ağustos 2018 tarihi itibariyle Cebeci Agrega Ocakları 'Maden Bölgesi' ilan edilmiştir.


Yapılan yasal düzenlemeler ile önümüzdeki dönemde tesis ve uç ürün şartlı daha nitelikli maden sahası ihalelerinin yapılması sağlanarak ülkemizin hammadde tedariki dışarıya daha az bağımlı ve daha güvenli bir şekilde temin edil­miş olacaktır. Ayrıca özel sektörün madenlerimizi katma değeri yüksek uç ürünlere dönüştürecek yatırımlarının desteklenmesi­ne dönük tedbirler ve yeni iş modelleri geliştirilmektedir. Bu çalışmalarla katma değer üreten sektörel yapının gelişip güçlenmesi ve cari işlemler açığının azalmasına katkı sağlanması hedeflenmektedir.
Sektörel bazda ülkemizde ve dünyada ortaya çıkan tüm yenilikleri ve gelişmeleri yakından takip edebileceğimiz, sektörün sorunlarını sektörün ileri gelenlerinin kaleminden eksiksiz bir şekilde okuyabileceğimiz üç aylık bültenler şeklinde yılda dört kez yayınlanacak olan “Maden ve İnsan” dergisini çıkarmaya başladık.


Sektörün ihtiyacı olan ve pozitif dönü­şümünü hızlandıracak her konuda, elimizden gelenin en iyisini yaptığımıza emin olabilirsiniz. Çünkü bize göre her işin başlangıcı eğitimden geçmektedir. Bu bağlamda, YTK ve Daimi Nezaretçi eğitimlerimizi başarıyla tamamladık. Yeni dönemde çalışmalarına başlayan MİGEM Akademi’nin kamu ve özel sektörün madencilik alanındaki eğitim ihtiyacını karşılayacağına inanıyoruz. Bilhassa en üst seviye IT teknolojilerini kullanarak dünyada bir ilk olacak VR (sanal gerçeklik) tabanlı interaktif bir madencilik eğitim programı üzerinde çalıştığımızı ve inşallah 2019 yılı içerisinde tamamlanacağını ifade etmek isterim.


Malumunuz madencilik faaliyetleri, çatı kuruluş pozisyonunda bulunan Genel Müdürlüğümüz dışında, birçok Kamu kurum ve kuruluşu ile de ilişkilidir. Bu nedenle, madencilik faaliyetleri ile ilişkili diğer tüm Kamu paydaşlarımızın da içerisinde yer aldığı Maden Koordinasyon Kurulu’nu oluşturmuş bulunmaktayız. Bu kurul ile sektörümüzün tüm sorunları, en üst seviyeden diğer kurumların dikkatine sunularak farkındalık oluşturulacaktır. Maden Koordinasyon Kurulu 2018 yılında da çalışmalarını sürdürerek sektörümüzün gelişiminin Kamu tarafından desteklenmesine katkı sağlamaya devam edecektir.


Madencilik alanında çatı kuruluş olma yapımızı güçlendirerek, inovasyon ve insan odaklı bir anlayışla Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nü sağlam adımlarla geleceğe taşıyoruz. UMREK, TÜVEK ve MİGEM Akademi gibi oluşumlar sektörün pozitif gelişimini, doğru ve güvenilir bilgi edinimini tesis edecektir. E-Maden projesi, VR (Sanal Gerçeklik) tabanlı interaktif eğitim programı, yeni ve daha kullanışlı web sitesi vb. çalışmalarımızla, modern çağın gereksinimlerini içinde barındıran yeni bir vizyon oluşturma çabalarımızın başarıyla sonuçlanması ülkemiz adına büyük bir kazanç olacaktır. Her yeni dönemde bir önceki döneme göre daha fazla çalışmamız gerektiğinin bilincindeyiz.


Bu gelişim ve dönüşüm yolculuğumuzda desteklerini kuvvetle hissettiğimiz tüm paydaşlarımıza sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.


  Yinal YAĞAN
Genel Müdür V.