Yeni Bir Kurum Doğuyor

11 Ekim 2018 tarihinde Ankara’da düzenlenen TKİ-TTK Maden Ruhsatları Devir İmza Töreni’nde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Fatih Dönmez açıklamalarda bulundu.

Sayın Dönmez, kısa bir süre içinde Maden İşleri Genel Müdürlüğü (MİGEM) ile Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’nün (PİGEM) birleştirileceğine dikkat çekerek “Maden İşleri ve Petrol İşleri Genel Müdürlüklerinin birleştirilmesiyle yeni bir kurum doğuyor artık. Kendisi bağlı kuruluş haline geliyor. Daha önce bakanlığımızın merkez bünyesi içerisindeydi. Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, kısaca MAPEG diye anılacak. Maden ve petrole ilişkin ruhsat işlemleri, onların denetlenmesi takibini bu kurumumuz yapacak. Cumhurbaşkanlığı sistemi ile birlikte böyle bir yola da gitmiş olduk." şeklinde konuştu.
Kömürde 7 sahanın devriyle potansiyeli yüksek sahaların üretime açılacağını ve proje süresince yaklaşık 70 milyar lira tutarında kömürün ekonomiye kazandırılacağını belirten Sayın Dönmez, özel sektöre ait 13 bin civarında ruhsat olduğunu, bu ruhsatların sektörel büyüklüğünün yıllık yaklaşık 22 milyar lira olduğunu ifade etti. Sayın Dönmez sözlerine şöyle devam etti; “Her ne kadar bazı maden kalemlerini ihraç ediyor olsak da ciddi miktarda ham madde tedarik için ithalatımız da var. Cari açıkla mücadele için madende ithalatı azaltmak ve yerli üretimi artırmak için de bir takım teşvik mekanizmalarını da harekete geçiriyoruz. Sadece hammadde üretmek değil uç ürün odaklı bir takım çalışmalarımız da var. Özellikle kıymetli metal madenlerimizi ihale ederken burada işlenmek ve uç ürün haline dönüştürmek şartıyla bunların ihalelerine hazırlıyoruz. Önümüzdeki hafta muhtemelen bunların ilanlarına da çıkmış olacağız. Çinko, bakır, alüminyum gibi krom sahalarında Türkiye’de bunu izabe dediğimiz yarı mamule dönüştürmek üzere bir ihale modeliyle hazırlık yaptık".

Kömürde de ciddi bir linyit rezervi olduğuna değinen Sayın Dönmez, son keşiflerle birlikte linyit rezervinin yaklaşık 15 milyar tondan 18 milyar tona çıktığını söyledi. Başta elektrik üretimi olmak üzere bunun ekonomiye kazandırılabileceğine dikkat çeken Bakan Dönmez, “Taş kömüründe hala bir ithalatımız söz konusu. Onun için de biliyorsunuz Zonguldak havzamız taş kömürü açısından oldukça zengin bir bölgemiz. Orada da yaklaşık 1,5 milyar tonluk bir rezervimiz var. Bugüne kadar Taş Kömürleri yıllardır işletti ama yıllık 1 milyon tonun üzerine çıkartamadık üretimimizi. Şimdi o üretimi arttırmak ve istihdamı arttırmak için orada yeni bir modele geçtik. 3 tane ruhsatın devir ihalesini de yaptık, benzer şekilde Türkiye Kömür İşletmeleri'nin Soma’daki ve Tunçbilek’teki sahalarının ihalelerini de gerçekleştirdik.” dedi.