İstatistikler

TÜRKİYE MADEN REZERVLERİ

TÜRKİYE MADEN REZERVLERİ (GÖRÜNÜR + MUHTEMEL)

MADEN CİNSİ

REZERV
(GÖR+MUH) (TON)

AÇIKLAMALAR

Altın

700

Au İçeriği

Alünit

4.000.000

%7.54 K2O

Antimuan

103.306

Sb içeriği

Asfaltit

82.000.000

AİD.2896-5536 Kcal/kg

Asbest

29.646.379

Değişik lif boylarinda, lif yüzdesi %4 ' un üzerinde

Bakır

1.786.000

Metal Cu

Barit

35.001.304

%71-99 BaSO4 içerikli

Bitümlü Şist

1.641.381.000

OrAID.541-1390 Kcal/kg

Bentonit

250.543.000

Sondaj+Döküm+Ağartma

Boksit

87.375.000

%55Al2O3 (25 667 000 ton metal Al)

Bor

3.066.300.000

% 24.4-35B2O3 içeriği

Civa

3.820

Metal Hg

Çinko

2.294.479

Metal Zn

Demir

122.000.000

%55Fe ( 82 458 750 ton metal demir)

Diatomit

44.224.029

İyi kalite

Disten

3.840.000

% 21-52 Al2O3

Dolomit

15.887.160.000

% 15 MgO ve üzeri

Feldspat

239.305.500

Albit ve Ortoklaz

Fosfat

70.500.000

% 19 P2O5

Fluorit

2.538.000

% 40-80 CaF2 İçeriği

Grafit

90.000

% 2-17 Sabit karbon içerikli, zenginleşebilir

Gümüş

6.062

Metal Ag

Kaolen

89.063.770

% 15-37 Al2O3

Kaya Tuzu

5.733.708.017

% 88,5 üzeri NaCl ( 200 000 000 tonu göl rezervi)

Kil (Ser+Ref)

354.362.650

Seramik+Refrakter

Krom

26.000.000

% 20 üzeri Cr2O3

Kurşun

860.387

İçeriği

Kuvars Kumu

1.307.414.250

% 90 Üzerinde SiO2

Kuvarsit

2.270.287.821

% 90 Üzerinde SiO2

Kükürt

626.000

% 32 S içeriği

Linyit

13.300.000.000

AID.868-5000 Kcal/kg

Lületaşı

1.483.000(sandık)

İyi, orta kalite karışık

Manganez

3.200.000

% 34.54 Mn (Metal Mn içeriği 1 576 000 )

Mermer

5.161.000.000 m3

Toplam Potansiyel Rezerv

Manyezit

111.368.020

% 41-48 MgO içeriği

Perlit

5.690.027.600

Değişik genleşme oranlarında

Pomza

1.479.556.876 m3

İyi Kalite

Profillit

6.644.000

Seramik+refrakter+ çimento

Sepiolit

13.546.450

% 50 üzeri Sepiolit

Sodyum Sülfat

16.536.000

% 81 NaSO4 (13.040.000 ton göl suyu rezervi)

Stronsiyum

665.082

% 72 Üzeri SrSO4 içerikli

Talk

482.736

İyi kalite

Taşkömürü

1.126.548.000

İyi kalite

Trona

836.317.680

% 56 ve üzeri Trona

Toryum

380.000

% 0.24 ThO2

Uranyum

9.129

% 0.05-0.1 U3O8

Wolfram

36.719

Metal W

Zeolit

344.148.875

Klinopitilolit+ Höylandit

Zımpara

3.725.082

İyi kalite

Kaynak: MTA Genel Müdürlüğü, 2013
(http://www.mta.gov.tr/v3.0/bilgi-merkezi/maden-rezervleri)

YIL

İLK MÜRACAAT SAYISI

İLK MÜRACAATTAN DÜZENLENEN RUHSAT SAYISI

2018

720

88

2017

1.736

740

2016

999

554

2015

1.169

483

2014

3.181

925

2013

5.577

1.236

2012

5.069

1.650

2011

4.342

1.781

2010

9.461

5.132

YIL

İŞLETME RUHSAT SAYISI

ARAMA
RUHSAT SAYISI

TOPLAM

İŞLETME İZİN SAYISI

2018

356

1183

1539

167

2017

538

2.047

2585

343

2016

1.019

542

1561

664

2015

1.154

432

1586

750

2014

1.004

152

1156

641

2013

872

90

962

647

2012

1.019

84

1103

738

2011

1.232

14

1246

925

YIL

İPTAL EDİLEN RUHSAT SAYISI

TERK EDİLEN RUHSAT SAYISI

ARAMA

İŞLETME

TOPLAM

ARAMA

İŞLETME

TOPLAM

2018

125

387

512

344

291

635

2017

203

799

1.002

566

778

1.344

2016

353

518

871

1.250

1.150

2.400

2015

299

278

577

992

682

1.674

2014

531

414

945

1.894

500

2.394

2013

1.198

577

1.775

1.628

378

2.006

2012

1.992

791

2.783

3.622

505

4.127

2011

3.761

872

4.633

5.315

465

5.780

NOT: Hammaddeler dahil işlem tarihi esas alınarak çıkartılan sayılar, 2017 yılı itibariyle hammadde ruhsatları hariç, Makam olur tarihi esas alınarak çıkartılmıştır.

 

RUHSAT AŞAMASI

I(a) GRUP

I(b) GRUP

II(a) GRUP

II(b) GRUP

II(c) GRUP

III. GRUP

IV. GRUP

V. GRUP

TOPLAM

Arama Ruhsatları

0

0

0

1.669

0

5

1.905

3

3.582

Arama Ruhsatları
(İşletme Talepli)

0

0

120

644

0

7

2.149

11

2.931

İşletme Ruhsatları

55

720

3.587

2.818

39

60

3.378

9

10.666

Genel Toplam

55

720

3.707

5.131

39

72

7.432

23

17.179

İşletme İzni Olanlar

50

521

2.642

2.246

36

57

2.737

7

8.296

2016’da Faaliyette Olanlar

0

338

1.809

1.451

13

59

1.467

2

5.139

2015’de Faaliyette Olanlar

0

449

2.264

1521

11

61

1783

1

6.090

2014’de Faaliyette Olanlar

0

380

1.957

1.536

0

44

1.944

1

5.862

2013’de Faaliyette Olanlar

0

526

2.507

2.279

0

47

3.056

3

8.418

2012’de Faaliyette Olanlar

0

357

1.707

1.360

0

35

1.869

0

5.341

2011’de Faaliyette Olanlar

0

380

1.642

1.450

0

33

1.798

2

5.305

TARİH

ARAMA

İŞLETME

TOPLAM

02.07.2018

6.513

10.666

17.179

31.12.2017

6.144

11.076

17.220

31.12.2016

5.445

12.355

17.800

31.12.2015

6.864

13.331

20.195

31.12.2014

7.341

13.464

20.805

31.12.2013

9.984

13.382

23.366

31.12.2012

12.945

13.068

26.013

31.12.2011

18.417

13.323

31.740

24.06.2010
(KANUN YÜRÜRLÜK TARİHİ)

31.562

11.604

43.166

31.12.2009

33.407

10.935

44.342

31.12.2008

36.098

9.802

45.900

GRUP

BELEDİYE

ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME

D.S.İ

ETİ MADEN

İL ÖZEL İDARE

K.G.M.

KÖY HİZ. G.

T.C.D.D.

DİĞER

TOPLAM

I-B GRUP

14

1.373

5

35

6

1

1.434

II-A GRUP

364

35

1.542

6

91

1.160

3

67

33

3.301

II-B GRUP

10

2

 

12

IV. GRUP

10

7

2

19

TOPLAM

398

35

2.924

11

126

1.168

3

67

34

4.766

YIL

TAHAKKUK EDEN DEVLET HAKKI

TEŞVİK İNDİRİMİNDEN SONRA ÖDENECEK DEVLET HAKKI

OGM PAYI

2016

750.349,76

596.331,61

61.856,07

2015

606.503.44

525.253.69

54.697.49

2014

523.182.01

436.197.02

38.763.17

2013

473.929.73

392.811.94

36.395.05

2012

418.261.84

335.764.47

31.494.26

2011

365.851.94

298.415.85

27.721.95

YIL

DENETLENEN SAHA SAYISI

2018

4.437

2017

6.517

2016

5.795

2015

6.493

2014

6.384

2013

6.898

2012

7.107

2011

6.315

2010

6.199

Tabloda yer alan veriler güncel veriler olup TUİK’ten alınmıştır. Ayrıca 2017 yılı verileri Eylül-2018 tarihinde paylaşılacaktır.

 

YIL

TÜRKİYE GENELİ

MADENCİLİK SEKTÖRÜ

CARİ FİYATLARLA TOPLAM GSYH

CARİ FİYATLARLA TOPLAM GSYH

GSYH İÇİNDEKİ MADENCİLİK VE TAŞOCAKÇILIĞI SEKTÖRÜ

GSYH İÇİNDEKİ MADENCİLİK VE TAŞOCAKÇILIĞI SEKTÖRÜ

TL BAZINDA ARTIŞ ORANI

SEKTÖR PAYI

(MİLYON TL)

(MİLYON $)

(MİLYON TL)

(MİLYON $)

(%)

(%)

2016

2.608.526

862.746

21.369

7.068

11

0,82

2015

2.338.647

861.879

19.255

7.096

-0,8

0,82

2014

2.044.466

934.855

19.410

8.875

-0,1

0,95

2013

1.809.713

950.351

19.420

10.198

13,5

1,07

2012

1.569.672

871.123

17.117

9.500

9,3

1,09

2011

1.394.477

831.691

15.654

9.336

24,3

1,12

2010

1.160.014

772.367

12.594

8.385

12,6

1,09

İHRACAT (х1000 $)

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

Maden İhracatının Önceki Yılın Aynı Dönemine Göre Değişim Oranı  (%)

%0,98

%23,77

%-9,22

%-15,92

%-8,84

%20,46

%8,19

%5,97

%45,86

MADEN

2.102.505

4.336.382

3.503.401

3.859.029

4.589.961

5.034.887

4.179.553

3.863.312

3.645.844

DOĞAL TAŞ

946.550

2.047.772

1.805.525

1.892.152

2.107.132

2.222.387

1.901.206

1.674.118

1.571.095

Kaynak: İMİB, Haziran-2018

 

YILLAR (x1000$)

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

Maden kömürü

1.624.318

3.899.058

2.627.918

2.956.529

826.365

899.664

1.134.598

1.274.730

Turba

7.101

16.873

15.200

15.208

19.886

21.320

14.429

15.395

Demir cevheri

394.114

1.010.472

697.744

800.476

1.067.141

1.159.543

1.148.803

1.169.657

Demir dışı metal cevherleri

137.917

86.868

49.397

66.109

62.766

80.930

93.802

77.613

Kum, kil ve taşocakçılığı

60.160

140.616

119.667

127.763

147.159

122.428

119.006

120.557

Tuz

1.112

2.242

2.182

2.380

2.843

3.546

8.223

9.109

Diğer

45.624

70.517

62.493

61.601

70.196

74.053

69.704

84.906

TOPLAM ($)

2.270.346

5.226.646

3.574.601

4.030.066

2.196.356

2.361.484

2.588.565

2.751.967

Kaynak: TUİK, Haziran 2018

 

 

YIL

İŞÇİ SAYISI

İŞYERİ SAYISI

KAMU

ÖZEL

TOPLAM

KAMU

ÖZEL

TOPLAM

2018

12.292

120.917

133.209

52

6.114

6.166

2017

12.600

117.923

130.523

53

6.166

6.219

2016

14.435

109.579

122.062

70

6.185

6.255

2015

13.672

109.121

122.793

71

6.206

6.277

2014

13.528

107.202

120.730

66

6.148

6.214

2013

13.879

119.777

133.656

89

6.280

6.369

2012

15.801

118.039

132.428

99

6.202

6.301

2011

16.398

115.941

131.051

97

6.041

6.138

2010

17.163

91.467

125.835

98

5.581

5.679

Kaynak: Sosyal Güvenlik Kurumu

YIL

İŞYERİ SAYISI

İŞÇİ SAYISI

KAMU

ÖZEL

TOPLAM

KAMU

ÖZEL

TOPLAM

2018

13

414

427

10.039

25.871

35.910

2017

13

423

436

10.420

27.176

37.596

2016

29

585

614

10.252

27.330

37.582

2015

29

627

656

11.466

29.042

40.508

2014

38

679

717

11.935

29.123

41.058

2013

46

694

740

11.826

36.880

48.706

2012

51

705

756

12.750

38.199

50.949

2011

49

691

740

13.401

38.261

51.662

2010

48

649

697

13.757

36.386

50.143

Kaynak: Sosyal Güvenlik Kurumu

MAL GRUBU

2016
1 OCAK - 31 ARALIK
TOPLAM ($)

2017
1 OCAK - 31 ARALIK
TOPLAM ($)

DEĞİŞİM (%)

MADEN (Toplam)

3.503.401.220,58

4.335.082.256,69

23,74%

ENDÜSTRİYEL MİNERALLER

758.800.227,09

874.877.173,74

15,30%

METALİK CEVHERLER

932.236.730,94

1.400.026.746,54

50,18%

DOĞAL TAŞLAR

1.805.525.185,78

2.048.092.463,73

13,43%

MİNERAL YAKITLAR

6.839.076,77

12.085.872,68

76,72%

Fiyatlar aksi belirtilmedikçe metrik ton cinsinden verilmiştir. Limanı belirtilmeyen CIF teslimatın boşaltma limanları, Avrupa’daki belli başlı ticaret limanlarıdır. Endüstriyel minerallerin fiyatları kalite, kaynak, miktar ve diğer satın alma koşullarına göre geniş aralıklar içinde değişmektedir (Hazırlayan: Hasan Yılmaz- Maden Mühendisi).


METAL FİYATLARI

 

■-150 mikron

53-55$

ALTIN

 

■-500 mikron std.

38-40$

LMB,ons

1325$

FLORİT

 

ALUMİNYUM

 

■Kuru bazda, CIF ABD körfezi, Asidik filtrekeki

260-270$

LMB %99.7

1972$

■ Meksika, FOB Tampico, Asidik filtrekeki

260-280$

ANTİMUAN

 

■Güney Afrika, FOB Durban, min. %85 CaF2

350-400$

■Reg. Min.%99.65 Se max.100ppm, s.piyasa

8650-8800$

■ Metalurjik, CIF Roterdam

240-280$

ARSENİK

 

■ Metalurjik, Min. %90 CaF2 FOB Çin

390-410$

■LMB, Serbest piyasa , lb

0,70-1,05$

FOSFAT

 

BAKIR

 

DAP (Diammonium fosfat) FOB Central Florida,

475-500$

LMB A kalite

6625$

%70-72 BPL Fas Kazablanka,

110-120$

BİZMUT

 

GRAFİT

 

Min.%99.99, serbest piyasa, lb

5,05-5,40$

■Avusturya , %80-85 C amorf cevher,

400-430$

CİVA

 

KALSİT

 

%99.99 şişe,

2230-3025$

■50-22 mikron FOB USA s.ton

27-30$

ÇİNKO

3279,57$

■22-10 mikron FOB USA s.ton

56-116$

LMB, Yüksek kalite

 

■3 mikron FOB USA s.ton

188-205$

DEMİR

 

KAOLEN

 

■İnce cevher,%62 Fe Çin limanlan,

76,96$

■Kağıt dolgu 1. kalite, ABD Georgia fabrikada s.ton

147-203$

■Pelet cevheri ,%65 Fe Çin limanları,

108,60$

■ Kağıt dolgu 2. kalite, ABD

126-198$

GERMANYUM

 

■ Brezilya kağıt dolgu , %5 nem

219-284$

Germanyum metal, Roterdam $/kg,

1550-1750$

KÜKÜRT

 

Germanyum dioxide $/kg

10000-1250$

FOB, Ortadoğu, ton

119-135$

GÜMÜŞ

16,39$

LİTYUM MİNERALLERİ

 

LMB , troy oz,

 

■Lityum karbonat, %99-99,5 LiC2O3 - kg

16-19$

KADMİNYUM

 

■Lityum hidroksit 56,5-57,5% LiOH Avrupa, kg

17-20$

■Min.%99.95, serbest piyasa, cents/lb

118,63-130,1$

■Spodumen % min 7-7,5 LiO2 CIF Avrupa

975-1000$

■Min.%99.99, serbest piyasa, cents/lb

121,38-138,9$

MANYEZİT

 

KALAY

 

■Yunanistan, ham, <%3.5 SiO2 FOB Doğu Akdeniz

65-80€

LMB

20860$

■Avrupa kalsine, CIF tarımsal

250-350€

KOBALT

 

■Çin, parça , %90-92 MgO FOB tam kavrulmuş

280-300$

■Min. %99.8 serbest piyasa, lb

38,09-39,14$

■ Çin, parça tam kavrulmuş %94-95 MgO, kalsine

680-700$

■Min. %99.3 serbest piyasa, lb

37,96-39,05$

MİKA

 

KROM

 

■ 325 meşh mikronize, FOB Durban

400-475$

■Türkiye CIF Çin %46 -48 konsantre

280-290$

■ Kalsine toz mika, FOB Calcutta

400-800$

■G.Afrika kimyasal kalite, ıslak bulk %46 Cr2O

240-260$

■ ABD ıslak mikronize FOB fabrika

700-950$

■ Türkiye CIF Çin, %42-44 parça

330-350$

NADİR TOPRAK ELEMENTLERİ

 

■Türkiye , CIF Çin %40-42 parça Cr2O3

260-270$

■Seryum Oksit, %99 kg, FOB Çin,

1,50-1,60$

KURŞUN

 

■Lantanyum Oksit, %99, kg, FOB Çin,

1,70-1,90$

LMB

2380$

■Neodmiyum Oksit, %99, kg, FOB Çin,

39-42$

MAGNEZYUM

 

■Europiyum Oksit %99.9,FOB Çin, kg

95-165$

■ Serbest piyasa, min.%99,8 Mg FOB Çin

2450-2550$

OLİVİN

 

MANGANEZ

 

■Refrakter kalite, bulk ABD

80-150$

■ Serbest piyasa, elektrolitik %99,7

2120-2280$

PERLİT

 

■Metalurjik cev. %37Mn index,dmtu metal içeriği

7,41$

■Ham, kırılmış, sınıflandırılmış, bulk FOB Türkiye

 

■Metalurjikcev.%44Mn index,dmtu metal içeriği

7,54$

■ Bulk, FOB Doğu Akdeniz

100-110$

MOLİBDEN

 

REFRAKTER BOKSİT

75-80€

■ Avr., Molibdikoxide, bidonlu, lb Mo

12,22-12,45$ 261,77-258,46$

■Min.  %86 Al2O3 0-25mm kurutulmamış parça

 

■Konsantre %45 Mo, mtu

 

FOB Şhangay ,Çin

450-520$

NİKEL

 

■Refrakter kalitesi, %88, (0-6mm) FOB Çin

 

■LMB,

13060$

REFRAKTER KİLLER

480-500$

■Nikel cevheri %1,8, CIF Çin %15-20 Fe, Su

50-52$

■Kalsine kaolinitikkil, %47Al2O3, FOB US A

 

içeriği :%30-35 Si:Mg oranı <2

 

■Avrupa kalsine kaolinitikkil, %43Al2O3, FOB Avrupa

130$

■Laterite %1,5 Ni içeriği CIF Çin

34-36$

SİLİS KUMU

345-350$

PALADYUM

 

■ -20 mikron, >92 parlaklık FOB Durban

 

LMB, troy ons

922$

■Döküm/Cam kalitesi flint kum, bulk, Vietnam

300-375$

PLATİNYUM

 

SODA KÜLÜ

30-35$

LMB, troy ons

905$

■Sentetik yoğun-hafif, s.ton, FOB Avrupa

 

SELENYUM

 

■Çin sentetik, yoğun-hafif, FOB Çin

190-210€

Serbest Piyasa, lb

21-22$

■Çin sentetik, yoğun-hafif, CIF Uzakdoğu

270-280$

TUNGSTEN

 

■Hindistan sentetik yoğun/hafif, C&F Hindistan

260-290$

■ %65 WO3 konsantresi, Çin, ton

17442-19028$

SODYUM SÜLFAT

255-265$

URANYUM

 

■ABD dağıtım fiyatı, bulk s.ton

 

Spot piyasa , U3O8 lb

21,00$

■ Avrupa dağıtım fiyatı, bulk, torbalı ,spot

120-150$

VANADYUM

 

SÖLESTİN

140-165€

Pentoxide, min . %98 V2O5 CIF Avrupa, lb

14,00-14,50$

■Türkiye %96 SrSO4 , FOB İskenderun

 

ENDÜSTRİYEL MİNERAL FİYATLARI

 

TALK

90-100$

ALUMINA

 

■Çin, FOT UK, Normal, 200 meşh

 

■Kalsine %98,5-99,5 Al2O bulk FOB rafineri

830-930$

■Çin, FOT UK Normal, 350 meşh

275-300£

■Kalsine orta soda Al2O3 bulk FOB rafineri

800-820$

■Boya/Sabun B- kalitesi, FOB Durban

275-300£

■Hidratlaştınlmış alumina, %57-60 Al2O3, %5-8 nem

280-300$

■G.Afrika , ilaç sanayi

500-585$

BARİT

 

■ Kozmetik sanayi

700-850$

■Boya kalitesi mikronize. %96-98, 350 mesh UK,

190-220£

TİTANYUM

660-745$

■Boya kalitesi Çin parça

215-250$

■İlmenit, min,%54 TiO2, bulk kons. FOB Avust.

 

■Kimyasal kalite, Çin, CIF Gulf Kıyılan ABD

145-162$

■Rutile,   min,   %95TiO2,   bulk   kons.   torbalı,

185-200$

■Sondaj kalitesi, FOB Morocco

70-88$

FOB Avustralya

 

BENTONIT

 

TUZ

800-900$

■Döküm kalitesi, FOB Milos

60-80€

■Avustralya bulk FOB göl tuzu

 

■Kedi toprağı,1-5mm FOB Avrupa

40-62€

■Çin bulk FOB göl tuzu

42-50$

■Kedi toprağı, öğütülmüş, kurutulmuş, FOB Hindistan

32-35$

VERMİKÜLİT

40-55$

BOR MİNERALLERİ

 

G.Afrika, bulk FOB Antwrep

 

■Dekahidrat boraks, FOB Buenos Aires

940-975$

VOLLASTONİT

320-600$

■ Borik asit , FOB Buenos Aires

620-1000$

Çin, FOB

 

■Latin Amerika Üleksit %40 B2O3 FOB Lima,

620-650$

■ 200 mesh, acicular minus

 

■Kolemanit %40 B2O3 FOB Buenos Aires

690-730$

■ 325 mesh, acicular minus

80-100$

DİATOMİT

 

ZİRKON

90-105$

■ABD kalsine filtre , del. UK

635-670$

■Seramik kalitesi %66,5 ZrO2 FOB Avustralya

 

FELDSPAT

 

■Mikronize %99.50 < 4 , ort. partikül boyu <0,95

1380-1570$
1500-1750$

■Ham, -10mm, bulk Türkiye, FOB Güllük Na-Feld.

22-23$

■Cam kalitesi, -500 mikron torbalı, FOB Güllük

70$

 

 

 

YURTİÇİ LİNYİT KÖMÜR FİYATLARI (TKİ)
Fiyatlar tane boyu, teknik özellikler ve yıkanma durumuna göre farklılıklar göstermektedir. Verilen fiyatlar belirtilen üretim yeri için özelliklere bağlı olarak değişen en alt ve en üst fiyatlardır. KDV hariç FOB fiyatlarıdır.


Üretim Yeri

TL/ton

 

Üretim Yeri

TL/ton

Kütahya-Tunçbilek

300-453

 

Manisa-Soma

106-506

Bursa-Keles

186-205

 

Çanakkale-Çan

140-353

YURTİÇİ TAŞKÖMÜRÜ FİYATLARI (TTK)
Fiyat aralığı; tane boyu, nem, kül, uçucu madde, sabit karbon, kükürt oranı, kalori ve yıkanma durumuna göre belirlenmiş olup, müesseselerin ortalama KDV HARİÇ fiyatlarıdır. Kozlu, Üzülmez, Karadon üretimi 0-10 mm. koklaşır kömürlerin Demir çelik dışında parekende satışlarında %10 fiyat farkı uygulanmaktadır.

Özellik

Ton fiyatı (KDV hariç)

Santral yakıtı (0-18)

141,85 TL

18/150 parça (dökme/paket)

520-590 TL

0-10 koklaşır

600 TL

0-10 yarı koklaşır

500 TL

0-10 az koklaşır

370 TL

KISALTMALAR lb: (libre): 453,59 gram/s.ton (kısa ton): 907,2 kg şişe=34,4 kg; 1 ons (troy oz) altın/gümüş: 31,1034807 gram
BPL:P2O5/0,45
LMB:Londra Metal Borsası UK: İngiltere
Dmtu: kuru metric ton ünit
CIF: Nakliye ve sigorta dahil fiyat
FOB (Free on board): Limanda Bordo’ya teslim fiyatı
FOR (Free on Rail): Tren vagonuna kadar teslim fiyatı
FOT: Belirtilen noktada kamyon üzerinde teslim
CFR: İstenen alıcı limanında teslime kadar olan navlun nakliye satıcıya ait

 

BAZ METALLERİN YILLARA GÖRE ORTALAMA FİYATLARI (Londra Metal Borsası)


METAL CİNSİ/YIL

Al $/Ton

Bakır $/Ton

Kurşun $/Ton

Nikel $/Ton

Kalay $/Ton

Çinko $/Ton

Altın $/Ons

Gümüş $/Ons

2005

1.898

3.677

976

14.732

7.371

1.382

441,30

7,27

2006

2.567

6.719

1.288

24.233

8.765

3.274

611,09

11,24

2007

2.637

7.116

2.578

37.203

14.520

3.241

696,00

13,45

2008

2.572

6.954

2.081

21.346

18.488

1.874

874,99

15,07

2009

1.664

5.148

1.718

14.646

14.053

1.654

956,96

15,01

2010

2.172

7.534

2.147

21.829

20.387

2.160

1.233,90

17,06

2011

2.398

8.836

2.400

22.887

26.094

2.193

1.616,33

35,10

2012

2.012

7.941

2.061

17.530

21.094

1.950

1.648,22

31,99

2013

1.849

7.325

2.141

15.015

22.302

1.910

1.406,26

23,81

2014

1.866

6.861

2.095

16.859

21.877

2.164

1.247,47

18,54

2015

1.688

5.495

1.786

11.848

16.051

1.932

1.160,06

15,68

2016

1.603,44

4.862,32

1.869,91

9.591,00

17.964,84

2.089,98

--

17,01

2017

1.967,30

6.161,86

2.316,55

10.399,97

20.080,79

2.893,08

1.257,57

17,05

Ocak2018

2.213,68

7.079,45

2.588,39

12.871,82

20.695,91

3.446,30

1.331,55

17,14

Şubat-2018

2.184,25

7.000,85

2.579,79

13.568,75

21.688,25

3.538,93

1.335,18

16,68

Mart-2018

2.075,81

6.794,74

2.395,90

13.395,95

21.191,90

3.279,57

1.324,66

16,47

 

ENERJİ HAMMADDELERİ ÜRETİMİ (TON)

Maden Adı

Kurum

2016

2015

2014

2013

2012

2011

Asfaltit

1.567.277

837.112

336.852

751.263

749.830

971.366

Bitümlü Şist

TKİ

372.028

288.185

259.508

149.828

394.277

394.277

Kömür

EÜAŞ

13.267.974

10.855.125

18.987.907

16.011.459

24.297.709

31.455.812

TKİ

24.330.886

12.432.171

22.854.114

23.257.009

36.815.592

41.530.095

Diğer Kamu

213.501

399.816

1.063.927

11.245.055

0

0

Özel Sektör

40.083.687

35.043.058

23.301.062

12.810.342

16.900.893

9.389.340

Toplam

77.896.048

58.730.170

66.207.010

63.323.865

78.014.194

82.375.247

Taş kömürü

TTK + Rödövansçılar

2.137.002

2.074.049

1.916.833

2.789.338

3.235.299

2.619.247

KÖMÜR GENEL TOPLAMI*

81.972.355

61.929.516

68.720.203

67.014.294

82.393.600

86.360.137

Not: Koordinatörlüğümüzce düzenlenmiş olan üretim miktarlarında bulunan  "Belediye",  "İl Özel İdareleri", ve benzerleri 2013 tarihi itibariyle "Diğer Kamu" başlığı altında tabloda yer almıştır.

 

Sıra No

Maden Adı

DOĞAL TAŞ ÜRETİMLERİ

2016

2015

2014

2013

2012

2011

Birim

1

İgnimbirit

39.302

36.579

32.195

29.380

14.275

55.873

m3

2

Mermer

5.287.780

5.613.435

4.220.564

4.255.545

4.488.947

4.086.222

m3

3

Oniks

7.177

6.905

10.688

15.665

13.335

7.678

m3

4

Traverten

1.096.112

1.239.369

812.840

713.697

797.915

1.685.049

m3

Toplam

6.430.371

6.896.288

5.076.287

5.014.287

5.314.472

5.834.822

m3

m3 = 2,7 ton

17.362.002

18.619.978

13.705.974

13.538.575

14.349.074

15.754.019

Ton

1

Andezit

459.408

512.246

587.580

501.314

344.767

763.051

Ton

2

Bazalt

721.690

491.552

329.970

242.125

280.547

463.720

Ton

3

Granit

314.059

157.463

189.364

183.535

566.650

245.911

Ton

4

Dekoratif taş + Mozaik + Kayrak vd.

1.022.022

1.920.333

1.142.357

529.708

289.057

198.754

Ton

5

Serpantin

0

0

350

0

846

0

Ton

6

Yapıtaşı

85.790

68.302

33.553

37.945

65.756

270.270

Ton

7

Diyabaz

14.378

14.997

7.238

10.300

9.001

5.654

Ton

8

Gabro

1.774

975

1.431

1.081

0

0

Ton

Toplam

2.619.121

3.165.868

2.291.843

1.506.008

1.556.624

1.947.360

Ton

Genel Toplam

19.981.123

21.785.846

15.997.817

15.044.583

15.905.698

17.701.379

Ton

 

Sıra No

Maden Adı

ÇİMENTO VE İNŞAAT HAMMADDELERİ ÜRETİMİ (TON)

2016

2015

2014

2013

2012

2011

1

Kalker

459.247.422

407.702.391

382.403.768

392.352.389

365.348.082

345.014.384

2

Kumtaşı

20.550.068

14.456.193

9.609.882

10.453.003

6.356.666

6.127.433

3

Dolomit

17.669.892

21.609.434

15.743.710

17.291.454

16.950.670

20.340.135

4

Marn

14.006.393

31.845.790

10.930.672

16.604.121

13.396.844

11.962.392

5

Pirofillit

194.655

172.681

109.366

101.872

85.251

115.462

6

Tras

2.505.329

2.111.255

2.848.213

2.868.145

1.660.021

2.400.683

7

Şist

838.112

531.513

787.106

715.844

725.178

804.968

8

Diğer Çimento Ham maddeleri

2.497.603

2.196.635

3.540.234

2.533.230

2.480.421

2.772.738

9

Bazalt (mıcır)

24.161.479

22.569.365

22.557.539

21.628.283

23.773.180

18.397.118

10

Andezit (mıcır)

4.989.055

4.740.066

5.922.970

2.752.553

2.437.685

1.996.584

11

Breş + Gnays + Konglomera vb. Amfibolit Diğer İnşaat Dolgu Maddeleri

496.178

970.575

735.960

1.801.803

406.004

876.948

12

Tuğla Kiremit Kili

9.214.698

9.280.444

11.135.481

9.577.186

18.550.195

11.031.258

13

Diğer Killer*

12.529.372

16.034.995

12.119.752

10.728.636

11.807.707

10.728.636

TOPLAM

568.900.256

534.221.337

478.444.653

489.408.519

463.977.904

432.568.739

* I-b ve II-a grubundaki killer

 

Sıra No

Maden Adı

METALİK MADEN ÜRETİMLERİ (TON)

2016

2015

2014

2013

2012

2011

1

Altın (metal)

24,03

27,8

31,26

33,98

29,39

24,4

2

Antimuan (tüvenan)

50

35.501

55.791

83.553

131.839

43.340

3

Alüminyum (tüvenan)

265.614

821.666

723.591

464.294

1.448.424

675.918

4

Boksit (tüvenan)

989.156

518.550

561.660

449.259

540.706

501.414

5

Bakır (tüvenan)

5.094.268

3.642.130

6.422.445

7.983.438

7.684.052

5.687.058

6

Çinko (tüvenan)

78.006

107.824

225.568

561.261

212.656

278.549

7

Demir (tüvenan)

7.137.233

7.760.957

11.887.154

8.589.362

4.969.901

6.450.480

8

Gümüş (metal)

376,64

190,55

183,88

189,6

193,89

246,5

9

Kadmiyum (Tüvenan)

0

0

0

12.000

0

0

10

Krom (tüvenan)

6.066.022

8.301.218

10.241.477

11.131.311

12.431.661

9.971.368

11

Kurşun (tüvenan)

76.827

33.369

202.578

600.633

300.940

348.361

12

Manganez (tüvenan)

46.867

142.809

245.830

321.785

192.756

172.480

13

Molibden Tüvenan)

0

2.670

0

1.240

0

2.848

14

Nikel (tüvenan)

826.285

764.346

268.545

95.187

337.530

75.018

15

Pirit

135

49.491

95.220

107.972

124.000

135.190

TOPLAM

20.580.864

22.180.749

30.930.074

30.401.519

28.374.688

24.342.295

 

Sıra No

Maden Adı

ENDÜSTRİYEL HAMMADDELER ÜRETİMİ (TON)

2016

2015

2014

2013

2012

2011

1

Alçıtaşı

10.124.221

8.638.715

9.051.158

9.790.097

8.248.446

5.723.439

2

Alünit (Şap)

0

0

0

13.568

0

0

3

Barit

321.239

655.943

203.984

736.316

1.677.221

250.786

4

Bentonit

1.744.912

3.134.911

1.098.817

731.936

1.032.325

490.458

5

Bor

4.814.553

5.071.896

7.309.708

4.065.655

4.220.291

6.348.487

6

Civa

0

0

0

0

0

0

7

Çört

211.073

288.023

11

46.562

140.294

150.000

8

Dikit

0

0

0

0

0

0

9

Diyatomit

61.722

86.656

61.884

84.571

86.403

45.187

10

Feldispat

9.475.319

10.422.766

7.960.844

13.764.126

9.479.699

7.076.068

11

Fluorit

10.339

6.238

4.271

3.874

5.197

4.524

12

Fosfat

772.500

713.230

604.000

510.080

0

0

13

Grafit

0

0

3.850

28.740

31.500

5.250

14

İllit

12.110

44.000

16.200

800

4.824

17.265

15

Kalsedon

0

1.154

1.689

2.249

2.287

896

16

Kalsit

8.410.582

10.071.769

11.054.222

9.727.092

9.248.471

10.084.119

17

Kaolen

1.283.260

1.887.302

2.032.103

1.168.441

988.081

1.229.352

18

Kuvars

832.972

929.594

973.240

870.166

931.310

471.201

19

Kuvars Kumu

10.471.915

12.013.933

10.258.912

7.969.392

7.085.380

7.020.622

20

Silis Kumu

53.515

85.870

72.491

170.778

37.875

124.834

21

Kuvarsit

2.674.768

2.839.449

2.521.107

3.087.670

2.499.094

3.896.477

22

Diğer Killer*

3.677.258

7.130.271

4.600.107

3.055.857

3.628.601

3.672.837

TOPLAM

54.952.258

64.021.720

57.828.598

55.827.970

49.347.299

46.611.802

* IV. Grup Killer

 

Sıra No

Maden Adı

ENDÜSTRİYEL HAMMADDELER ÜRETİMİ (TON)

2016

2015

2014

2013

2012

2011

23

Kükürt

0

823

0

8.069

5.889

3.820

24

Leonardit

1.500

1.780

2.996

5.737

0

0

25

Manyezit + Hidromanyezit

3.258.445

3.335.258

2.377.157

2.597.465

2.475.828

2.588.276

26

Mika

3.321

637

1.240

276

1.253

277

27

Montmorillonit

971.318

379.102

330.329

315.880

655.974

630.306

28

Nef. Siyenit

1.432

0

2.241

404

4.000

1.500

29

Obsidyen

0

0

400

3.240

1.230

300

30

Olivin +Dünit

304.279

184.623

244.138

126.990

244.753

221.079

31

Perlit

1.066.251

843.242

897.125

1.075.949

887.600

702.673

32

Pomza

5.637.494

5.660.190

6.966.987

8.644.716

12.281.626

5.765.583

33

Radyolarit

16.800

32.786

24.046

17.895

43.045

58.774

34

Rutil (Tüvenan)

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

241

35

Sepiyolit

56.038

28.804

53.110

59.426

31.180

29.506

36

Sileks (Çakmaktaşı)

7.726

6.131

596

5.051

5.403

2.248

37

Sodyum Sülfat (Soda)

261.159

167.688

203.184

207.315

309.088

179.740

38

Stronsiyum Tuzu

0

0

0

0

0

0

39

Talk

8.559

9.681

5.048

1.132

14.537

9.959

40

Trona

1.976.880

1.854.290

1.828.167

1.665.077

1.852.817

1.749.068

41

Turba

134.091

134.647

150.828

156.357

108.610

148.012

42

Vermikülit

1.050

425

716

1.604

0

0

43

Zeolit

71.568

55.224

49.366

33.197

60.258

214.179

44

Zımpara +Diyasporit

89.756

75.538

38.816

43.776

54.848

113.602

45

Zirkon (Tüvenan)

500

1.500

1.100

0

200

500

TOPLAM

13.873.167

12.777.369

13.182.590

14.974.556

19.043.139

12.419.643

 

Sıra No

ENDÜSTRİYEL HAMMADDELER ÜRETİMİ (TON)

Maden Adı

2016

2015

2014

2013

2012

2011

46

Tuzlar

Kaya tuzu

2.732.362

2.955.575

2.649.270

2.421.602

2.169.475

2.391.203

Kaynak tuzu

15.801

5.661

10.957

13.397

10.601

10.612

Göl tuzu

2.015.518

2.664.930

2.203.132

2.658.837

2.678.547

2.909.645

Deniz tuzu

558.237

623.500

420.500

509.000

516.650

467.500

Magnezyum Tuzu

6.338

7.654

47.553

10.670

2.935

885

TOPLAM

5.328.256

6.257.320

5.331.412

5.613.506

5.378.208

5.779.845

 

EHM GENEL TOPLAM

74.153.681

88.440.061

76.240.928

76.782.658

74.271.280

64.900.019

 

Karbondioksit

84.112

101.221

98.334

87.307

85.786

92.962