MİGEM'de İSG

MİGEM İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ ÇALIŞMALARI

İş Sağlığı ve İş Güvenliği çalışmaları İSG kurulunun kurulması ile başlamış İSG uzmanı ataması ve çalışan temsilcisi ataması ile devam etmiştir. İşyeri Hekimi ise hizmet alımı ile sağlanmıştır. Kurul üyelerinin eğitimi ve tüm personele temel iş güvenliği eğitimi verilerek katılım belgesi düzenlenmiştir. İş yeri yönergesi hazırlanmıştır. Acil Durum Eylem Planı hazırlanarak yangın, ilkyardım, koruma ve kurtarma ekiplerine eğitim verilmiş katılım belgesi düzenlenmiştir. 
Maden İşleri Genel Müdürlüğü yerleşkesi içinde yapılan İSG faaliyetleri

 • Merdivenlere kaydırmaz banlar yapılmıştır.
 • Acil kaçış yön levhaları tamamlanmıştır.
 • Otopark çıkışlarına dış bükey aynalar yerleştirilmiştir.
 • Bahçede tehlike arz eden kuruyan ağaçlar kesilmiştir.
 • Acil toplanma alanları düzenlenmiş,
 • Otoparklar için tekerlekli yangın tüpleri alınarak yangın tüplerinin periyodik kontrolleri sağlanmıştır.
 • Yangın tatbikatı yapılmıştır.
 • Risk değerlendirme ekibi oluşturularak risk analizi hazırlanmıştır. 
 • Yeraltı Maden Uzmanlarına İlk yardım ve Temel İş Güvenliği eğitimleri verilmiştir.
 • İş yeri Hekimi tarafından çalışan personelin periyodik muayeneleri yapılmıştır.  
 • İlk Yardım ekiplerinin eğitimlerinin ve sertifikasyonlarının tamamlanmıştır.
 • D blok zemin kat ve bodrum kat arasına düşmeyi önleyecek korkuluklar yapılmıştır.
 • Bahçe içinde gerekli yerlere hız levhaları takılmıştır.

Maden İşleri Genel Müdürlüğünü kurum dışında İSG ile ilgili konularda temsil edilmektedir.

 • Fiziksel Çevrenin Geliştirilmesi Hava Kalitesinin İyileştirilmesi Çalışma Komisyon Toplantısına katılınmıştır.
 • Gayrisıhhi Müesseselerin etkilerinin azaltılması çalışma komisyon toplantısına
 • Orta Doğu Anma İdaresi tarafından düzenlenen «Maden Kazalarının önlenmesi»  Türkiye Afet Risk Azaltma Planı(TARAP) Alt Çalıştayına katılındı
 • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından düzenlenen «Kamuda İSG Uygulamaları» seminerine katıldı
 • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen "Ana Odak Madencilik Sektörü Olmak Üzere İş Sağlığı ve Güvenliğini Geliştirme Projesi" kapsamında paydaş toplantısına katılındı
 • Madenlerde Afet Yönetimi Komisyonu Kurularak AFAD, EÜAŞ, MTA, ETİ MADEN, TKİ ve TTK ile yürütülmektedir.

2018 yılında Planlanan eğitimler

 • Kuruma yeni başlayacak ve kurum dışından gelecek olan personele temel iş güvenliği eğitimi verilecektir.
 • İlk Yardım Eğitimi geçerlilik süresi dolan personele ilk yardım eğitimi verilmesi sağlanacaktır.
 • Mutfak Çay Ocağı ve Kantin personeline hijyen eğitimi verilmesi planlanmaktadır.