Genel Müdürlüğümüz ve Nijer arasında imzalanan “Madenler Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı” kapsamında, Nijer Maden ve Sanayi Geliştirme Bakanlığına bağlı kuruluşlardan katılımcılarla 06-12 Haziran 2015 tarihleri arasında “Maden Hukuku ve Uygulamaları” konulu eğitim programı gerçekleştirilmiştir.

Tüm Haberler

24 Haziran 2015 saat 10:00 


Genel Müdürlüğümüzde gerçekleştirilen beş günlük Eğitim Programında ülkemizde madencilik faaliyetlerinin uygulanması, izlenmesi ve denetimi faaliyetleri ile

Türkiye’deki madencilik sektörü,

Türk maden kanunu, yönetmelik ve diğer ilgili mevzuatlar,

Madencilik Faaliyetleri için Alınması gereken izinler,

Maden sahalarının kamusal denetimi ve MİGEM Maden Bilgi Yönetim Bilişim Sistemlerinin tanıtımı gibi konularda bilgiler Nijer heyeti ile paylaşılmıştır.

Ayrıca Afyonkarahisar’da mermer açık işletmesi ile mermer işleme fabrikaları ve yerli mermer makineleri üretimi, Ankara Nallıhan Çayırhan’da mekanize kömür kapalı işletmesi ve Beypazarı Trona İşletmesi’nde(çözelti madenciliği) teknik inceleme ve gözlemlerde bulunulmuştur.  

 


 

 


 

  Haber Ara