İMALAT HARİTASI

 

       

              İmalat haritası 6 bölümden oluşmaktadır

 

1-     Başlık; (İli, ruhsat no, ait olduğu yıl, ölçümün yapıldığı tarih gün ay yıl olarak yazılacaktır.)

2-     Ocaklar; (Şev alt, şev üstü, galeri ağzı ve galeri içi kotları ölçeğe uygun aralıklarda olacak. Eski, yeni ve tasarlanan üretimler ayrı ayrı gösterilecek. İki adet röper noktası tesis edilecektir)

3-     Ruhsat ve işletme izin sınırı; (saha sınırı ile işletme izin sınırı uygun ölçekle çizilecek, üretim yapılan alan rumuz olarak gösterilecektir.)

4-     Kesitler; ( En az iki kesit olacak ve  birisi yılın üretiminden geçirilecektir. Üretimler kesitte eski, yeni ve tasarlanan olmak üzere ayrı ayrı gösterilecektir)

5-     Lejant; (açıklamalar) ( Eski üretim, yılın üretimi ve tasarlanan üretim ayrı ayrı gösterilecektir.)

6-     İmzalar; ( Haritayı yapan teknik eleman, Teknik Nezaretçi ve ruhsat sahibi tarafından imzalanacaktır.

 NOT: Üretim yapılmayan yıllar için çizim ve harita verilmez ( Mad. Kan. Uyg. Yönt. Mad.34)