ÇEVRE İLE UYUM TEMİNATI

3213 SAYILI MADEN KANUNU’nun

Harç, teminat, cezalar ve diğer yaptırımlar

Madde 13 –

“….Arama dönemi üretim izni ve üretim için işletme izni talep edildiğinde çevre ile uyum teminatı alınır. Bu teminat, özel kanunlarında belirtilen hükümler hariç yıllık işletme ruhsat harç bedeli kadar her yıl Haziran ayının son günü mesai saati bitimine kadar yatırılır. Bu teminatın süresi sonuna kadar yatırılmaması halinde ruhsat teminatı irad kaydedilir

 

MADENCİLİK FAALİYETLERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ’nin

Madde 35 –

“Arama dönemi üretim izni ve işletme izni düzenlenmiş sahalarda çevre ile uyum teminatı, özel kanunlarında belirtilen hükümler hariç yıllık işletme ruhsat harç bedeli kadar her yıl Haziran ayının son günü mesai saati bitimine kadar yatırılır. Bu teminatın süresi sonuna kadar yatırılmaması ya da eksik yatırılması halinde ruhsat teminatı irat kaydedilir  hükmü yer almaktadır.

 

İlgililere duyurulur.

 

ÇEVRE İLE UYUM TEMİNAT BEDELİ VAKIFLAR BANKASI ANKARA BAHÇELİEVLER MADEN ŞUBESİ (0618)

HESAP NO:  TR67 0001 5001 5800 7297 3888 58