MADEN KANUNLARI    
         
YAYIM TARİHİ
SAYI
KONU
PDF
WORD
18.05.2017
7020
Maden Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun


04.06.2016
6592
Maden Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun


15.06.1985
3213
Maden Kanunu

 
11.03.1954
6309
Maden Kanunu


28.02.1906
---
Maden Nizamnamesi


06.06.1901
---
Taş Ocakları Nizamnamesi


01.01.1858
---
Arazi Kanunu


         
         
    İLGİLİ KANUNLAR    
         
YAYIM TARİHİ
SAYI
KONU
PDF
WORD
16.12.1960
167
Yer Altı Suları Hakkında Kanun


18.12.1981
2565
Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu


12.03.1982
2634
Turizmi Teşvik Kanunu


26.01.1939
3573
Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkında Kanun


12.04.2000
4562
Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu


24.07.2003
4957
Turizmi Teşvik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun


15.01.2004
5070
Elektronik İmza Kanunu


27.05.2004
5178
Mera Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun


10.07.2004
5216
Büyükşehir Belediyesi Kanunu


14.07.2004
 
5226
 
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ile Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması

 


 

03.07.2005
5393
Belediye Kanunu


30.03.2005
5326
Kabahatler Kanunu


03.06.2007
5686
Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu