MADEN YÖNETMELİKLERİ    
         
YAYIM TARİHİ
SAYI
KONU
PDF
WORD
21.09.2017
30187
Maden Yönetmeliği


21.09.2017
30187
Maden Sahaları İhale Yönetmeliği


15.07.2015
29417
Maden Atıkları Yönetmeliği


26.07.2017
30130
Ulusal Maden Kaynak ve Rezerv Raporlama Komisyonu Hakkında Yönetmelik


21.07.2017
30130
Türkiye Yerbilimleri Veri Ve Karot Bilgi Bankasının Görevleri, Çalışma Usul Ve Esasları Yönetmeliği


---
---
I(a)I(b) İntibak Genelgesi


06.11.2010
27751
Madencilik Faaliyetleri Uygulama Yönetmeliği


03.02.2005
25716
I(a) Grubu Madenleri ile İlgili uygulama Yönetmeliği


21.06.2005
25852
Madencilik Faaliyetleri İzin Yönetmeliği


         
         
    İLGİLİ YÖNETMELİKLER    
         
YAYIM TARİHİ
SAYI
KONU
PDF
WORD
03.06.2016
29731
Yetkilendirilmiş Tüzel Kişiler İle İlgili Yönetmelik


21.09.2005
25943
Serbest Maden Mühendisliği Hizmetleri Uygulama,Tescil,Denetim ve Belgelendirme


21.02.2004
25380
Yeraltı ve Yerüstü Maden İşletmelerinde Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği


13.04.2007
26492
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin


18.03.2004
25406
Harfiyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği


11.12.2007
26727
Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu Uygulama Yönetmeliği


14.12.2007
 
26730
 
Madencilik Faaliyetleri İle Bozulan Arazilerin Doğaya Yeniden Kazandirilmasi Yönetmeliği

 


 

08.12.2007
26724
Kum Çakıl Ve Benzeri Maddelerin Alınması, İşletilmesi Ve Kontrolü Yönetmeliği


22.03.2007
26470
Orman Sayılan Alanlarda Verilecek İzinler Hakkında Yönetmelik


25.06.2009
27269
Orman Sayılan Alanlarda Verilecek İzinler Hakkında Değişiklik Yapılmasına Dair


30.05.2014
 
29015
 
Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu Uygulama Yönetmeliği Değişiklik